Aristides' Care

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Klachten 

Bij Thuiszorg' Aristides' Care wordt een klacht serieus genomen.

De cliënt zelf, maar ook familie, een vertegenwoordiger of een nauw bij de cliënt betrokkene persoon kunnen een klacht indienen. Het moet altijd gaan om een klacht van of namens de cliënt. Probeer eerst naar een oplossing te zoeken met de medewerker. 

U kunt hieronder de klachtenformulier invullen of een mail sturen naar [email protected]

Bedankt dat je contact hebt opgenomen met Thuiszorg' Aristides Care. We zullen zo spoedig mogelijk reageren.
Er heeft zich een fout voorgedaan.
Klik hier om het nogmaals te proberen.

Klachtenfunctionaris

Lukt het niet om tot elkaar te komen, dan kan ook de onafhankelijke klachtenfunctionaris met u zoeken naar een oplossing.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris Quasir:

Coördinator Mevrouw L. de Boon

Telefoonnummer; 06-48 44 55 38

E-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is:  [email protected]